Przybywa przyjaciół Stowarzyszeniu „Aktywni tak samo”

Przybywa przyjaciół Stowarzyszeniu „Aktywni tak samo”

Stowarzyszenie działające na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami neurologicznymi oraz ich rodzin dobrze jest w Suwałkach znane. Słynie z szeregu działań na rzecz tworzenia bezpiecznego miejsca dorosłym niepełnosprawnym, służącego ich dalszemu rozwojowi oraz ich integracji społecznej. W celu prowadzenia aktywnej działalności Stowarzyszenie poszukuje szerokiego wsparcia wielu instytucji i osób. Jedną ze sztandarowych imprez, służących rozwojowi Ośrodka jest Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej im. Tomka Godlewskiego, dorocznie rozgrywany w suwalskiej hali OSIR.

Tym razem do darczyńców dołączyli wolontariusze Alior Banku. To oni dofinansowali organizację w dniu 21 września imprezy integracyjnej, w której udział wzięło kilkadziesiąt osób, podopiecznych oraz ich rodzin. Było mini disco zabawa dla wszystkich, konkurs karaoke oraz konkurs tańca, a także oryginalne zawody sportowe i poczęstunek.

Satysfakcji ze spotkania nie krył Bogdan Sadowski, jeden z założycieli Stowarzyszenia:

– Cieszę się, że przybywa nam przyjaciół. Każda forma pomocy jest dla nas ważna, i za nią dziękujemy. Radość naszych podopiecznych każe nam szukać coraz to nowych form działania.

Kierownik suwalskiej placówki Alior Banku Daniela Witkowska zapytana o cel społecznych działań stwierdziła:

– Nasz Bank od lat pokazuje swoje przyjazne oblicze w środowisku w którym działamy. Z satysfakcją wspieramy lokalne instytucje. Cieszę się, że na mapie podmiotów wymagających pomocy znalazło się Stowarzyszenie „Aktywni tak samo”. To wyjątkowa instytucja, której pomoc dała nam dużo radości.

Stowarzyszenie „Aktywni tak samo” powstało w wyniku odpowiedzi na trudną sytuację osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami neurologicznymi, którzy mieszkają w Suwałkach i okolicach. Młodzież ta może realizować proces edukacyjny w szkolnictwie specjalnym tylko do ukończenia 24 lat, kiedy to wypada z systemu edukacji i opieki szkolnej i napotyka na szereg barier. Głównym zagrożeniem na które trafiają osoby chore i ich rodziny jest wtedy izolacja społeczna. 

Źródło: Dwutygodnik Suwalski.