“Pojąć głębię”

“Pojąć głębię”

Wczoraj odwiedziła naszych uczestników Pani Ewa Drucis, która przedstawiła szczegóły projektu “Pojąć głębię”. Projekt dotyczy m.in. włączenia osób z niepełnosprawnością w aktywność ruchową w wodzie. Ośmioro naszych uczestników wyraziło chęć udziału w tym ciekawym przedsięwzięciu. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.