My jako pokolenie Jana Pawła II pamiętamy…

My jako pokolenie Jana Pawła II pamiętamy…

“Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” 
Jan Paweł II

My jako pokolenie Jana Pawła II pamiętamy…