Mieszkania treningowe i opieka wytchnieniowa

Mieszkania treningowe i opieka wytchnieniowa – zadania realizowane w ramach.

Centrum Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Stowarzyszenie „Aktywni tak samo” w Suwałkach.

 

W wyniku otrzymania dotacji, pozyskanej w latach 2013-2014  z rezerwy celowej budżetu państwa, możliwe stało się wyremontowanie części pomieszczeń znajdujących się  na I piętrze budynku uzyczonego Stowarzyszeniu, położonego przy ul. Wojska Polskiego 9 w Suwałkach,  z przeznaczeniem na mieszkania treningowe dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną   i zaburzeniami neurologicznymi.

Mieszkania treningowe

prowadzone są  od marca 2015 r.. Korzystają z nich przede wszystkim podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy Dom Dziennego Pobytu Stowarzyszenia „Aktywni tak samo” w Suwałkach oraz dzieci członków Stowarzyszenia. W ciagu roku prowadzimy od 5 do 8 turnusow rocznie.

Podczas krótkoterminowych pobytów w mieszkaniu treningowym ( ośmiodniowych), osoby z niepełnosprawnością realizują pod kierunkiem terapeuty i opiekuna  nastepujace treningi:

Trening kulinarny i budżetowy – Uczestnicy  sami, w realnych warunkach planują     i przygotowują proste posiłki ( śniadanie, kolacja), obiad w sobotę i niedzielę,  robią zakupy, nakrywają do stołu, układają jadłospis, uczą się estetycznego spożywania posiłku. Poznają           ( utrwalają nominały pieniędzy) ich wartość nabywczą, planują wydatki w odniesieniu do posiadanej gotówki i potrzeb osobistych, jak i gospodarstwa domowego ( środki chemiczne, rachunki za wodę, prąd, telefon, Internet i inne).

Trening obsługi sprzętu AGD i RTV – uczestnicy treningu uczą się i/lub utrwalają zasady obsługi urządzeń technicznych znajdujących się w kuchni np.: kuchenka elektryczna, mikrofalówka, robot kuchenny, ekspres do kawy sprzęt RTV tj. telewizor, DVD, wieża, umiejętności korzystania z komputera i Internetu, pralki automatycznej i suszarki kondensacyjnej. Zapoznają się z przepisami ppoż.  oraz  przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Trening gospodarczy –  sprzątanie aneksu kuchennego, pokoju, łazienki, toalety, wspólnego korytarza, odkurzanie, czyszczenie mebli, ścieranie półek, mycie podłogi, wynoszenie śmieci pranie odzieży, segregowanie jej zgodnie z kolorami, dbanie o kwiaty w mieszkaniu i wokół posesji, inne prace porządkowe na zewnątrz obiektu i w ogrodzie, grabienie liści, odśnieżanie).

Trening doskonalący  umiejętności samoobsługi  – dbanie o swoją odzież, porządek w szafie, czyszczenie butów, dbanie  o swój wygląd zewnętrzny, higienę osobistą. – wizyty u fryzjera, kosmetyczki, w pralni chemicznej, itp. z zakresu nabywania umiejętności samoobsługowych, społecznych oraz trening ekonomiczny. Zindywidualizowane zajęcia  dostosowane są do potrzeb  i możliwości psychofizycznych uczestnika.

Trening umiejętności poruszania się w urzędach i korzystania z instytucji użyteczności publicznej – ZUS, poradnie rodzinne i specjalistyczne, Urząd Miasta, Urząd Gminy, MOPS, poczta, kwiaciarni, basen, kino, restauracja,  bar itp.

Trening umiejętności korzystania z transportu publicznego – w ramach zajęć uczestnicy korzystają z transportu publicznego tj.: MPK, PKS –  kupują bilety, kasują bilety.

Trening poprawiający umiejętność funkcjonowania w grupie – podopieczni  nawiązują i utrzymują relacje  międzyludzkie: przyjmują  gości, obchodzą święta i uroczystości.

Trening poprawiający umiejętność samodzielnego organizowania czasu wolnego oraz rozwoju własnych zainteresowań – poznają różne formy i sposoby spędzania  czasu wolnego np.: spacery, wycieczki, wyjście do kina, kawiarni, restauracji, na basen, wyjście do kościoła, odwiedziny bliskich, spotkania z przyjaciółmi, gry zespołowe, itp., a ponadto motywowanie do samodzielnego podejmowania decyzji oraz ponoszenia ich konsekwencji

Opieka wytchnieniowa

          Opieka wytchnieniowa ( usługa opiekuńcza) wprowadzona została do zadań Centrum        w 2018 r., po udziale w konsultacjach społecznych nad rządowym programem „ Za życiem”, jako pomoc rodzicom/opiekunom niepełnosprawnych osób zależnych, będących podopiecznymi Stowarzyszenia. Ma ona na celu wsparcie rodzica/opiekuna w zakresie krótkoterminowej opieki  czasowej,  np. opieka kilkugodzinna, jednodniowa, weekendowa lub kilkundniowa , nad osobą niesamodzielną (zależną), dokonująca się w zastępstwie za opiekuna faktycznego (np. rodzica, krewnego lub innego ) w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, potrzebą załatwienia spraw dnia codziennego lub odpoczynkiem opiekuna.

Osoby z niepełnosprawnością przebywają wówczas pod fachową opieką w mieszkaniach treningowych, gdzie mają zorganizowane zajęcia, dostosowane do swoich potrzeb i możliwości psychofizycznych.

Zgodnie z rządowym „Rocznym programem wsparcia osób niepełnosprawnych”,  powiązanym w 2019 roku z przychodami z  Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – z tytułu obowiązkowej składki na Fundusz –  opieka wytchnieniowa,  jest usługą, świadczoną rodzinom/opiekunom w ramach zadań własnych przez samorząd terytorialny.

Zarówno treningi mieszkaniowe, jak i opieka  wytchnieniową realizowane są ze środków własnych Stowarzyszenia, otrzymanych w ramach 1% dla OPP.