Kontakt

Stowarzyszenie “Aktywni tak samo”

ul. Wojska Polskiego 9
tel. 605 533 704
e-mail: stow.aktywni@tlen.pl

Konto bankowe: 54 2490 0005 0000 4500 7322 5773

Środowiskowy Dom Samopomocy 
Dom Dziennego Pobytu 
Stowarzyszenia “Aktywni tak samo”

ul. Wojska Polskiego 9
tel. 87 566 43 63, kom. 519 602 534
e-mail: sds_aktywni@op.pl