Przekaż 1% podatku naszej organizacji i pomóż osobom niepełnosprawnym intelektualnie

jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS 0000400320


Możliwość pozyskania środków finansowych z tytułu odpisu 1%  od podatku dochodowego uzyskaliśmy  od dnia 07.11.2014 r.

Dotychczas otrzymaliśmy wpłaty:

  • odpis z podatku za 2014 r.   - ( wpłynął w 2015 r.) - 19 770,60 zł
  • odpis z podatku za 2015 r.  -  ( wpłynął w 2016 r.) - 33 168, 20 zł
Pozyskane środki wykorzystane zostały na sfinansowanie transportu osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, na turnusy rehabilitacyjne do Ustki. Z uzyskanych środków sfinansowano główne nagrody, ufundowane placówkom uczestniczacym w I i II Suwalskim Przeglądzie Talentów Osób z Niepełnosprawnością - Hyde Park. 

Ponadto, dzięki tym dochodom mogliśmy ( i możemy nadal) sfinansować opiekę trenerów i asystentów prowadzących m.in. trening umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach treningowych.

Okazana pomoc i wsparcie darczyńców są dla nas dowodem zaufania i chęcią wsparcia drugiego czlowieka w wyrównywaniu jego szans życiowych. 


Z podziękowaniem i wyrazami szacunku
Jolanta Łanczkowska
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia " Aktywni tak samo"w Suwałkach

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych